Η ADMES σχεδιάζει και κατασκευάζει βιομηχανικού τύπου ανταλλακτικά και αναλώσιμα με τη χρήση λογισμικών σχεδίασης και εκτυπωτών 3D.