Συνεργασία της AdMeS με τη Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων – Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  για την ανάλυση κραδασμών και εφαρμογής προβλεπτικής συντήρησης (CBM) στα κύριά της αντλιοστάσια. Η παρακολούθηση τους θα γίνεται σε βάθος χρόνου, προγραμματίζοντας παράλληλα τις συντηρήσεις του κάθε μηχανήματος ξεχωριστά.