Η AdMeS ανέλαβε τη λήψη μετρήσεων και ανάλυση κραδασμών και θορύβου στα μηχανικά μέρη , καθώς και στον εσωτερικό χώρο για την αξιολόγηση της άνεσης των επιβατών σε μία θαλαμηγό.  Εντοπίστηκαν τιμές εκτός των προβλεπόμενων κατά ISO ορίων και συντάχθηκε η ανάλογη τεχνική έκθεση με τα ευρήματα και τις προτεινόμενες διορθώσεις. Οι διορθώσεις εφαρμόστηκαν από συνεργάτιδα εταιρεία σε συγκεκριμένα σημεία στο χώρο του μηχανοστασίου. Μετά το πέρας των διορθώσεων, ελέγχθηκαν ξανά οι κραδασμοί στα μηχανικά μέρη και στους χώρους των επιβατών, με αποτέλεσμα τα επίπεδα κραδασμών να μειωθούν αισθητά σε όλο το σκάφος. Οι τιμές των κραδασμών και του θορύβου μειώθηκαν με αποτέλεσμα το σκάφος να τηρεί τις προδιαγραφές για την άνεση επιβατών όπως περιγράφεται στην οδηγία ABS Comfort On Yachts*.

 

*Guidelines of ABS Classification Society (Guide for Comfort On Yachts), and are executed in accordance with the international standard ISO 20283-5:2016 (Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 5: Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on passenger and merchant ships).