Η AdMeS με το οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης που διαθέτει, αναπτύσσει δραστηριότητα και συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ARESIBO, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης των συνόρων, παρέχοντας στις επιχειρησιακές ομάδες διοίκησης και ελέγχου μια ακριβή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.