ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής «Παροχή Υπηρεσιών Προβλεπτικής Συντήρησης και Υπηρεσίες Condition Monitoring».

Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στα γραφεία της εταιρείας μας

“Αν δεν πρόκειται να χαλάσει μην το συντηρήσεις, αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά”

Admes
Admes, @2016