Η AdMeS με το οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης που διαθέτει, αναπτύσσει δραστηριότητα και συμμετέχει στο προγράμμα PALAEMON που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προτείνει την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός εξελιγμένου συστήματος εκκένωσης, βασισμένου σε μια ριζική ανανέωση των πλοίων εκκένωσης μαζών (MEVs) σε συνδυασμό με ένα ευφυές οικοσύστημα κρίσιμων στοιχείων που παρέχει πρόσβαση και αναπαράσταση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της διαδικασίας εκκένωσης σε σκάφη με ζημιές ή πλημμυρισμένα.