Ευθυγράμμιση

Ευθυγράμμιση απαιτείται σε όλα τα ζεύγη μηχανημάτων που αποτελούνται από μία κινητήρια και μία κινούμενη μηχανή, η ένωση των οποίων γίνεται με κάποιο σύνδεσμο (coupling) ή ιμάντα. Σκοπός της ευθυγράμμισης είναι να εξασφαλίσει ότι κατά τη σύμπλεξη των δύο ατράκτων, οι δύο άξονες περιστροφής είναι συνευθειακοί κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος. Ορθή ευθυγράμμιση σημαίνει ότι οι άτρακτοι έχουν κοινό άξονα συμμετρίας, βρίσκονται εντός των ανοχών και οι αποστάσεις στον σύνδεσμο των ατράκτων είναι εντός προδιαγραφών.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύγχρονες συσκευές ευθυγράμμισης τεχνολογίας LASER.

ΕΙΔΗ ΑΠΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Συμβαίνει σε περίπτωση που ο άξονας συμμετρίας (άξονας περιστροφής) του ενός μέρους δεν είναι παράλληλος με τον άξονα συμμετρίας του άλλου μέρους, είτε κατά την οριζόντια είτε κατά την κάθετη κατεύθυνση.

Ευθυγράμμιση

Συμβαίνει σε περίπτωση που ο άξονας συμμετρίας (άξονας περιστροφής) του ενός μέρους σχηματίζει γωνία με τον άξονα συμμετρίας του άλλου μέρους, είτε κατά την οριζόντια είτε κατά την κάθετη κατεύθυνση.

Ευθυγράμμιση

Συμβαίνει όταν στη σύμπλεξη των δύο μερών υπάρχει ταυτόχρονα παράλληλη και γωνιακή απευθυγράμμιση.

Ευθυγράμμιση

Ευθυγράμμιση με Laser

Ευθυγράμμιση μπορεί να γίνει είτε με μετρητικό ρολόι (γράφτης), είτε με δέσμη laser. Η χρήση laser είναι σημαντικά ευκολότερη, ακριβέστερη και ταχύτερη μέθοδος για την ευθυγράμμιση μηχανών από τα μετρητικά ρολόγια. Χρησιμοποιώντας laser παίρνουμε πάντοτε το ίδιο αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το ποιός λαμβάνει τις μετρήσεις, πράγμα που δε συμβαίνει με τα αναλογικά ρολόγια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η χρήση συσκευής με δέσμη laser είναι αδύνατη, μπορεί να γίνει χρήση γράφτη.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος ευθυγράμμισης απαιτείται:

  • Σε όλο το νέο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
  • Μετά από γενική επισκευή του εξοπλισμού.
  • Με την εμφάνιση κάποια δόνησης στο σώμα της μηχανής.
  • Σε οποιοδήποτε αξονικό σύστημα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Αύξηση της διαθεσιμότητας και της παραγωγικότητας του μηχανήματος.
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής των εδράνων.
  • Βέλτιστη χρήση του εδράνου κύλισης.
  • Ελαχιστοποίηση κινδύνου σοβαρών βλαβών σε όλο τον εξοπλισμό.
  • Εξοικονόμηση ανταλλακτικών.
Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στα γραφεία της εταιρείας μας

“Αν δεν πρόκειται να χαλάσει μην το συντηρήσεις, αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά”

Admes
Admes, @2016

Αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για την Ευθυγράμμιση?