UAV Inspection

Η AdMeS αναλαμβάνει υπηρεσίες επιθεώρησης κρίσιμων υποδομών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό για την κάλυψη απαιτήσεων του εκάστοτε Πελάτη. Το άρτια καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό του χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (πολυκόπτερο) με διπλό αισθητήρα (οπτική – θερμική κάμερα), μια χειροκίνητη θερμική κάμερα και πολλούς σύγχρονους αισθητήρες και όργανα μπορεί να ανιχνεύει, να παρακολουθεί και να επιθεωρεί υποδομές όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις επίγεια, εναέρια, υποβρύχια αλλά και πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα αποτελέσματα αυτής της επιθεώρησης οδηγούν στη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, τα οποία συντάσσονται σε μια τεχνική έκθεση. Αυτή η τεχνική έκθεση υποβάλλεται στον Πελάτη και συμπεριλαμβάνει τις συνθήκες παρακολούθησης, τις εντοπισμένες βλάβες, τις ζημιές και τις ρωγμές στην υπό ανάλυση υποδομή, καθώς και συμβουλές για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Τα drones αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιθεωρήσεις Φ/Β συστημάτων, καθώς συλλέγουν δεδομένα έως και 50 φορές γρηγορότερα απ’ ότι οι χειροκίνητες μέθοδοι και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις Φ/Β, το να αυξήσει κανείς την απόδοση αποτελεί καίρια υπόθεση λόγω των καιρικών συνθηκών, αφού συνήθως λίγες ώρες της ημέρας κρίνονται αξιοποιήσιμες. Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται γρήγορα και με αυξανόμενη ποσότητα και ποιότητα.

Τα Συστήματα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, επιτρέποντας στο εξειδικευμένο προσωπικό της AdMeS να διεξάγει μια πλήρη επιθεώρηση σε λίγες μόνο ώρες, κατά την οποία εντοπίζονται κατασκευαστικές ατέλειες, ραγίσματα, βλάβες εσωτερικών συνδέσμων και παρακάμψεων και προσωρινές σκιάσεις.

Επιπλέον, τα drones είναι μια πολύ πιο αποτελεσματική μέθοδος σε σχέση με τις παραδοσιακές, καθώς αυξάνουν κατά πολύ την απόδοση, ενώ συλλέγουν ακριβή δεδομένα και προσφέρουν ασφάλεια στους χειριστές τους.

Τα ΣμηΕΑ αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιθεωρήσεις Φ/Β, καθώς έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών μεθόδων επιθεώρησης:

Αυξανόμενη απόδοση: Τα drones συλλέγουν δεδομένα έως και 50 φορές γρηγορότερα απ’ ότι οι χειροκίνητες μέθοδοι, καθώς λόγω του μεγάλου μεγέθους των Φ/Β πάρκων ένα drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα μπορεί να σαρώσει την εγκατάσταση για βλάβες πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι αν αυτή βρισκόταν στο έδαφος.
Καλύτερη ποιότητα και ποσότητα πληροφοριών: Επιτυγχάνει να ταυτοποιήσει αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα που οι παραδοσιακές μέθοδοι θα αστοχούσαν να αναγνωρίσουν.
Αποφυγή εργατικών ατυχημάτων: Οι χειριστές πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο.
Μείωση κόστους: Όχι μόνο στην επιθεώρηση, αλλά και στην συντήρηση, στον εξοπλισμό ή και σε μια πιθανή διακοπή λειτουργίας.
Αποθήκευση, καταγραφή και διανομή δεδομένων: Ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων με πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το χαλάζι, το χιόνι, η βροχή, το αλάτι και η σκόνη είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που μια ανεμογεννήτρια πρέπει να αντιμετωπίσει, Προκειμένου, λοιπόν, να τα ξεπεράσει, η AdMeS πραγματοποιεί επιθεωρήσεις μέσω drone, οι οποίες αποτελούν συγχρόνως μια οικονομική και αποδοτική λύση, αφού προσφέρουν οπτικές και θερμικές εικόνες την ίδια στιγμή.

Αυτή η μέθοδος επιθεώρησης παρέχει προβλεπτική συντήρηση, με το drone να συλλέγει τα δεδομένα και να αρχίζει την επιθεώρηση των πτερυγίων του ρότορα, είτε αυτή πρόκειται να γίνει για πλήρη έλεγχο είτε για μεμονωμένες περιοχές της υποδομής, παρέχοντας επιτόπου μια αξιολόγηση της κατάστασης της ανεμογεννήτριας.

Επιπροσθέτως, το προσωπικό της εταιρίας έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε άλλοτε επικίνδυνα προσεγγίσιμες περιοχές, με αποτέλεσμα την εκμηδένιση των εργατικών ατυχημάτων. Εν κατακλείδι, τα ΣΜηΕΑ εντοπίζουν προβλήματα συναρμολόγησης και απαρατήρητες βλάβες, ενώ παράλληλα μειώνουν το κόστος συντήρησης.

Η AdMeS πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις ανεμογεννητριών μέσω drones, παρέχει πλεονεκτήματα όπως:

Ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον
Μείωση χρόνου διακοπής λειτουργίας των υποδομών
Πρόσβαση σε δύσκολα προσεγγίσιμες περιοχές
Δυναμική έρευνα
Προβλεπτική συντήρηση
Μείωση κόστους

Έτσι, το καλά καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας εντοπίζει τις κατασκευαστικές βλάβες και έπειτα επιτυγχάνει την συντήρηση των υποδομών.

Τα ΣμηΕΑ επιτρέπουν την άμεση, ασφαλή και αποδοτική επιθεώρηση των κρίσιμων υποδομών, από ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τον τομέα του πετρελαίου ή των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.

Η AdMeS χρησιμοποιεί drones προκειμένου να εντοπίσει ανωμαλίες λειτουργίας και να βελτιώσει την γενικότερη ασφάλεια των υποδομών, λόγω της ιδιότητας αυτών να αυξάνουν την απόδοση και την ασφάλεια των χειριστών τους και να μειώνουν το κόστος κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα αρχικά συλλέγονται και στην συνέχεια εξετάζονται ενδελεχώς από τον επιθεωρητή, μειώνοντας τον κίνδυνο και εξοικονομώντας χρήματα από μια επικείμενη διακοπή λειτουργίας ή την κατασκευή πρόσθετων δομών (π.χ. σκαλωσιές), ενώ παράλληλα προσφέρουν καλύτερες καταγραφές αποτελεσμάτων.

Τα ΣμηΕΑ επιτρέπουν την άμεση, ασφαλή και αποδοτική επιθεώρηση των κρίσιμων υποδομών, από ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τον τομέα του πετρελαίου ή των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα αποτελούν τα εξής:

Μείωση κινδύνου: Ο επιθεωρητής δεν χρειάζεται πια να θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, αναρριχώμενος πολλές φορές εντός των δεξαμενών.
Εξοικονόμηση χρημάτων: Δεν είναι απαραίτητη πια η κατασκευή πρόσθετων υποδομών ή η διακοπή λειτουργίας κατά την επιθεώρηση και απλοποιείται η διασφάλιση αστικής ευθύνης.
Γρηγορότερος χρόνος επιθεώρησης.
Καλύτερες καταγραφές: Τα δεδομένα που συλλέγουν τα drones αποτελούν μια ακριβή καταγραφή της κατάστασης μιας υποδομής στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι, αρχειοθετώντας αυτά τα δεδομένα, οι εταιρίες εξασφαλίζουν ένα ψηφιακό αποτύπωμα της εγκατάστασής τους (σαν ιστορικό), στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στα γραφεία της εταιρείας μας

“Αν δεν πρόκειται να χαλάσει μην το συντηρήσεις, αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά”

Admes
Admes, @2016

Looking for more information on studies?