Μελέτες – Εκπαίδευση

Με την πολυετή εμπειρία στον βιομηχανικό χώρο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι σε θέση να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα σχεδίασης, προσομοίωσης και υπολογισμών. Οι τομείς των μελετών αφορούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το περιβάλλον και τα φαινόμενα συντονισμού σε μηχανολογικούς εξοπλισμούς.

Η εκπόνηση μελετών γίνεται συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία μας και τη χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών προγραμμάτων.

 • Δίκτυα – Διανομή αερίων & υγρών
 • Πεπιεσμένου αέρα
 • Πυρασφάλειας
 • Υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Κλιματισμού (Ψύξη – Θέρμανση)
 • Θερμομόνωσης – Υγρομόνωσης
 • Ανυψωτικών μηχανημάτων – Ανελκυστήρων
 • Συστημάτων κίνησης – μεταφοράς
 • Αντλιοστασίων
 • Λεβητοστασίων
 • Μηχανικών συστημάτων – μερών
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Τεχνικού ασφαλείας και επαγγελματικού κινδύνου
 • Έλεγχος / Επανεξέταση προδιαγραφών, σχεδίων και τεχνικών οδηγιών

Οι περιβαλλοντικές μελέτες τις οποίες μπορεί να εκπονήσει η εταιρεία με έμπειρους μελετητές, αφορούν ένα ευρύ φάσμα έργων και δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται περιβαλλοντικές μελέτες που σχετίζονται με:

 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ).
 • Ανανεώσεις λειτουργίας και περιβαλλοντικών όρων των παραπάνω εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.
 • Αδειοδοτήσεις εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
 • Αδειοδοτήσεις χρήσης υδατικών πόρων.
 • Αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων χρήσης αβαθούς γεωθερμίας.

Η AdMeS προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας σας σε μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν το χώρο της βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Οι εκπαιδευτές μας διαθέτουν πιστοποίηση και εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες όπου παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 • Λήψη και ανάλυση κραδασμών.
 • Ευθυγράμμιση.
 • Ζυγοστάθμιση.
 • Μη Καταστροφικός Έλεγχος.
 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε πλοία.
gif_meletes
Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στα γραφεία της εταιρείας μας

“Αν δεν πρόκειται να χαλάσει μην το συντηρήσεις, αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά”

Admes
Admes, @2016

Αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για τις Μελέτες?