Υπηρεσίες

Προβλεπτική Συντήρηση (CBM)

Επιθεώρηση της κατάστασης περιστρεφόμενων μηχανημάτων στα πλαίσια της εφαρμογής της μεθόδου CBM (Condition Based Maintenance). Το CBM αποτελεί το σύγχρονο δόγμα συντήρησης των μηχανημάτων.

περισσότερα
Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

Διαθέτουμε έμπειρους και πιστοποιημένους επιθεωρητές, οι οποίοι μπορούν να εκτελούν και να εποπτεύσουν μη καταστρεπτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες.

περισσότερα
Ζυγοστάθμιση

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να εκτελεί επιτόπια ζυγοστάθμιση των περιστρεφόμενων μερών χωρίς την εξάρμοση του άξονα από το μηχάνημα, χρησιμοποιώντας δίσκους ζυγοστάθμισης.

περισσότερα
Ευθυγράμμιση

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες ευθυγράμμισης και ελέγχου σημείων σύνδεσης αξόνων χρησιμοποιώντας δέσμη laser για μεγαλύτερη ακρίβεια, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τους πελάτες μας.

περισσότερα
Μελέτες – Εκπαίδευση

Με την πολυετή εμπειρία στο χώρο μπορούμε να αναλαμβάνουμε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα προσομοίωσης και υπολογισμών.

περισσότερα
UAV Inspection

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες επιθεώρησης κρίσιμων υποδομών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό για την κάλυψη απαιτήσεων του εκάστοτε Πελάτη

περισσότερα

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας?