Προβλεπτική Συντήρηση (CBM)

Η μέθοδος του CBM αποτελεί τη νέα διεθνή φιλοσοφία στην εφαρμοσμένη συντήρηση. Προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης κάθε μηχανήματος χωρίς να απαιτείται η ανάγκη κράτησης αυτού. Η συντήρηση προκύπτει μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης μόνιμων συστημάτων παρακολούθησης λειτουργικής κατάστασης κρίσιμων μηχανημάτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου του CBM είναι:

Η παρακολούθηση των κραδασμών που παράγονται κατά την λειτουργία των περιστρεφόμενων μηχανημάτων είναι αξιόπιστη μέθοδος για τη διάγνωση βλαβών σε μηχανολογικές κατασκευές. H εν λόγω τεχνική στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε στοιχείο μηχανής παράγει συγκεκριμένες δονήσεις σε συγκεκριμένες χαρακτηριστικές συχνότητες. Με τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, η ανάλυση του φάσματος των κραδασμών επιτρέπει την αξιολόγηση της κατάστασης της μηχανής.

Η χημική ανάλυση λιπαντελαίου με τη χρήση χημικής και φασματοσκοπικής εξέτασης εφαρμόζεται επίσης επικουρικά ως διαγνωστικό εργαλείο όταν από τα αποτελέσματα της ανάλυσης κραδασμών ανιχνευθούν προβλήματα.

Η τεχνολογία θερμικής απεικόνισης με την χρήση ψηφιακής θερμοκάμερας εφαρμόζεται επικουρικά ως διαγνωστικό εργαλείο όταν από τα αποτελέσματα της ανάλυσης κραδασμών ανιχνευθούν προβλήματα.

Η ανάλυση υπερήχων ανιχνεύει προβλήματα σε πολύ υψηλές συχνότητες, στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η μέθοδος της ανάλυσης κραδασμών.

Η προσομοίωση της παραμόρφωσης γίνεται με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο βασίζεται στη μέθοδο εκτροπής των στοιχειωδών μαζών του μηχανήματος από τη θέση τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η προσομοίωση των παραμορφώσεων (animation), με αποτέλεσμα την απεικόνιση της συνολικής ταλάντωσης του μηχανήματος στο χώρο υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας εμφανίζοντας την πηγή των κραδασμών καθώς και τις δυνάμεις που επενεργούν σε αυτό.

Προβλεπτική Συντήρηση (CBM)

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η προγνωστική συντήρηση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα περιστρεφόμενα μηχανήματα, είτε αυτά λειτουργούν αυτόνομα, είτε αποτελούν ένα κομμάτι μιας σειράς μηχανημάτων μαζικής παραγωγής.

 • Ηλεκτροκινητήρες AC/DC
 • Γεννήτριες
 • Μηχανές
 • Κιβώτια Ταχυτήτων
 • Αεριοστρόβιλοι
 • Ανεμογεννήτριες
 • Αξονικά Συστήματα
 • Ατμοστρόβιλοι
 • Υπερπληρωτές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Δεν απαιτείται η διακοπή λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων για την λειτουργική κατάσταση μηχανημάτων.
 • Μη καταστροφικός έλεγχος.
 • Διατηρεί τη βέλτιστη διαθεσιμότητα.
 • Εξασφαλίζει τη διαχείριση ρίσκου απρόβλεπτης βλάβης.
 • Αυξάνει την απόδοση και την αξιοπιστία.
 • Μειώνει τις δευτερογενείς βλάβες.
 • Μειώνει το κόστος συντήρησης (70%-90%).
 • Μειώνει το κόστος επισκευής (70%-90%).
 • Μειώνει τα αποθεματικά των ανταλλακτικών.
 • Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων.
 • Αυξάνει την αξιοπιστία της εγκατάστασης.
 • Αυξάνει την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού.
 • Υποδεικνύει τον τρόπο αποφυγής μελλοντικής βλάβης.

Χρήση εξειδικευμένων μετασχηματισμών ψηφιακού σήματος για την ανάλυση / επίλυση περίπλοκων προβλημάτων.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ

Με την προβλεπτική συντήρηση διακριβώνονται βλάβες όπως:

 • Αστοχία εδράνων κύλισης και ολίσθησης
 • Αζυγοσταθμία
 • Απευθυγράμμιση
 • Κάμψη ή στρέβλωση άξονα
 • Εσφαλμένη τοποθέτηση ρουλεμάν
 • Χαλάρωση εσωτερικών εξαρτημάτων
 • Χαλάρωση στήριξης μεταξύ μηχανήματος και βάσης
 • Ηλεκτρικά προβλήματα κινητήρων
 • Μη κανονική ροής σε αντλίες (turbulence, cavitations)
Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στα γραφεία της εταιρείας μας

“Αν δεν πρόκειται να χαλάσει μην το συντηρήσεις, αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά”

Admes
Admes, @2016

Αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για το CBM?